Advies Cybersecurity Raad aan nieuw kabinet: investeer minimaal €833M in cybersecurity

De Cybersecurity Raad (CSR) heeft op 6 april een adviesrapport uitgebracht aan het nieuw te vormen kabinet. Daarbij roept de raad op om minimaal €833 mln te investeren om de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving te vergroten. Deze investeringen zijn aanvullend op de huidige investeringen.

De investeringen zouden zich volgens de raad moeten richten op een vijftal kerncomponenten:

  1. Regie op cyberweerbaarheid: overkoepelende coördinatie op activiteiten, heldere verantwoordelijkheden, en een dekkend stelsel van informatieknooppunten.
  2. Kennis, onderzoek en ontwikkeling: het continue verbeteren van kennis, expertise en bewustzijn op het gebied van cybersecurity. Hieronder valt ook onderzoek en innovatie om toegang tot innovatieve producten en diensten te bevorderen.
  3. Veilige producten en diensten voor burgers, bedrijfsleven en overheid: zorgdragen voor de maximale beveiliging van producten en diensten, zodat burgers en bedrijven kunnen vertrouwen op hetgeen zij afnemen en gebruiken in hun dagelijks leven of bedrijfsprocessen.
  4. Veilige vitale processen en infrastructuur: het beveiligen van vitale processen om de kans en impact van disruptieve gebeurtenis als gevolg van cyberaanvallen zo veel mogelijk te voorkomen en de schade ervan te beperken.
  5. Toezicht, handhaving en bescherming: de drie kerntaken van de overheid op dit gebied; opsporing en vervolging van cybercriminaliteit, inlichtingen verzamelen over digitale dreigingen en bescherming van de digitale ruimte en tegengaan en bestrijding van nationale cybercrises.

Cyberveilig Nederland-lid Deloitte heeft in opdracht van de raad meegeschreven aan het rapport. Het hele rapport lees je hier.

Advies Cybersecurity Raad aan nieuw kabinet: investeer minimaal €833M in cybersecurity