Dé belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven

Waarom zijn we er?

97,1 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot internet. Nederland behoort daarmee tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Om die kansen te benutten is het noodzakelijk om blijvend vertrouwen te kunnen hebben in onze informatie en informatiesystemen. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.
 

Wie zijn we?

Wij zijn de belangenvereniging van de cybersecurity sector. Ons doel is om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen onze groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cyberveilig Nederland is in juni 2018 opgericht en vertegenwoordigt inmiddels een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners.
 

Waar staan we voor?

  1. We vergroten de kwaliteit en transparantie binnen de cybersecuritysector
  2. We zien cybersecurity niet alleen als risico maar ook als een kans
  3. We zetten onze kennis en kunde in voor een groter belang in samenwerking met onze stakeholders waaronder de overheid, wetenschap en de politiek
  4. We verbinden cybersecurity bedrijven met vraag/aanbod
  5. We nemen knelpunten weg met betrekking tot de digitale weerbaarheid van Nederland

Vereniging

Cyberveilig Nederland is een vereniging. Dat betekent dat de leden bepalen wat er binnen Cyberveilig Nederland gebeurt. Jaarlijks aan het einde van ieder jaar vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt de voortgang besproken en het beleid voor het volgende jaar bepaald. Ieder lidbedrijf van Cyberveilig Nederland heeft een stem op deze vergadering. Gedurende het jaar worden de activiteiten uitgevoerd in verschillende project- en werkgroepen, waaraan de leden actief kunnen deelnemen

 
LID WORDEN

Dagelijks bureau

Het dagelijks bureau coördineert alle lopende activiteiten, initieert nieuwe acties en onderhoudt de contacten namens de vereniging met de verschillende stakeholders. 

Het bureau bestaat uit:

  1. Een directeur
  2. Een strategisch adviseur
  3. Een secretariaat, dat wordt ingevuld vanuit Het Branche Bureau
     

Petra Oldengarm

De dagelijkse leiding van Cyberveilig Nederland is in handen van Petra Oldengarm. Petra heeft een achtergrond in de technische informatica en is al vele jaren actief in het cybersecuritydomein voor verschillende werkgevers waaronder de AIVD, ECN en Hoffmann.

Liesbeth Holterman

Liesbeth Holterman is beleidsadviseur voor Cyberveilig Nederland. Liesbeth is al jaren actief op gebied van digitalisering en werkte eerder voor de AIVD, Nederland ICT (nu NL Digital) en FME.

Bestuur

Cyberveilig Nederland heeft een bestuur bestaande uit vijf van onze leden. Het bestuur heeft een interne functie en bewaakt de voortgang van het dagelijks bureau. De bestuursleden treden niet namens de vereniging naar buiten. De vereniging wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de directeur en de strategisch adviseur.
 

Steven Dondorp

Northwave Security
CEO

Voorzitter

Erik de Jong

Securify

Secretaris

Kevin Jonkers

Fox-IT
Director Manages Services

Penningmeester

Paul van Enckevort

TÜV Nederland
Vice President Certification Western Europe

Algemeen Bestuurslid

Roos Dijkxhoorn

Purasec
COO

Algemeen bestuurslid

Opzeggen lidmaatschap

Mocht je onverhoopt het lidmaatschap na verloop van tijd willen opzeggen dan kan dit aan het einde van het kalenderjaar met inachtnemening van een opzegtermijn van vier weken. Met ingang van het volgende kalenderjaar komt het lidmaatschap dan te vervallen. De opzegging kan ter attentie van het bestuur per aangetekende post aan ons worden verzonden of worden gemaild naar info@cyberveilignederland.nl. De opzegging wordt per email bevestigd.

Gedragscode

Het gedrag van de leden van Cyberveilig Nederland moet in al het doen en laten, binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging Cyberveilig Nederland passen en de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. De gedragscode functioneert als visitekaartje van Cyberveilig Nederland. Als brancheorganisatie hanteren we de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook wel genoemd ‘good corporate governance’. Alle leden van Cyberveilig Nederland conformeren zich aan de beginselen en regels van de gedragscode. De mogelijkheid bestaat dat de gedragscode in de toekomst met nieuwe regels zal worden aangevuld.

Meer informatie

Privacyverklaring

Cyberveilig Nederland behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Cyberveilig Nederland draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. 

Cyberveilig Nederland streeft er naar om de privacy van haar leden en andere relaties zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, het gebruik of het verstrekken van uw gegevens.

Meer informatie

Melden van kwetsbaarheden

Cyberveilig Nederland vindt het belangrijk dat haar systemen veilig zijn. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Meer informatie