Argumentenkaart tijdelijke wet inlichtingendiensten

Wat zijn de argumenten vóór en tegen de tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma?

Cyberveilig Nederland heeft bijgedragen aan de Argumentenkaart van de tijdelijke wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze Argumentenkaart is een initiatief van ECP en AMS-IX. 

In 2017 werd de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, na een stevige maatschappelijke discussie, aangenomen. De AIVD en MIVD vinden dat de werkwijze die daarin destijds is vastgelegd, hen nu onvoldoende ruimte geeft om snel en effectief te reageren op digitale dreigingen van landen met een offensief cyberprogramma, zoals Rusland en China. Belangrijk discussiepunt is de toetsing vooraf door de TIB van internettaps. 

In een nieuw wetsvoorstel van het Ministerie van BZK en het Ministerie van Defensie wordt die toetsing vooraf vervangen door toezicht tijdens of na het onderzoek. Daarnaast worden er een aantal cyberbevoegdheden verruimd. Dit roept allerlei vragen op; bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om privacy voldoende te waarborgen, of wat het betekent voor bedrijven die mogelijk moeten maken dat hun internetkabel afgetapt wordt.

De Argumentenkaart vind je hier.

Argumentenkaart tijdelijke wet inlichtingendiensten