Belang van informatiedelen: Petra Oldengarm tijdens KPN NL Secure[ID]

In december 2019 werd de Universiteit Maastricht getroffen door een ransomware-aanval. In haar talk voor KPN NL Secure (ID) gaat Petra Oldengarm in op een aantal zaken rondom dit cyberincident. Vanuit Cyberveilig Nederland willen we een breder debat over het vergroten van de cyberweerbaarheid in Nederland én het delen van informatie over cyberincidenten. Tijdens de presentatie gaat zij in op de zaken die wat Cyberveilig Nederland betreft van belang zijn om de informatiedeling in Nederland te verbeteren, zodat we gezamenlijk de cyberweerbaarheid vergroten. Want daar heeft iedereen een eigen rol in.

Wilt u de bijdrage terugkijken? Dat kan via YouTube:

Belang van informatiedelen: Petra Oldengarm tijdens KPN NL Secure[ID]