Bijdrage Cyberveilig Nederland bij Vlaamse omroep (VRT) nav Russische hackpoging

Vorige week werd bekend dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD, in april een Russische cyberoperatie bij de OPCW in Den Haag heeft verstoord. Naar aanleiding daarvan heeft de Vlaamse omroep VRT een artikel gepubliceerd hoe het komt dat Nederland wereldwijd aan de top staat van cyberveiligheid. Directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het artikel.

"De sector van cybersecurity is heel sterk ontwikkeld in Nederland", legt Petra Oldengarm uit. "Veel  Nederlanders zijn al lang verbonden met het internet. Wie als eerste een groot netwerk heeft, wordt ook sneller een doelwit voor hackers. Bedrijven en computerexperts zijn daarom al vroeg begonnen te specialiseren in beveiliging en cryptografie. Ook zijn er diverse grote cyberincidenten geweest die het publieke debat al vroeg hebben opgestart, waaronder de DigiNotar-hack, waarna de Nederlandse overheid een Nationaal Cyber Security Centrum heeft ingericht."

Het hele artikel vind je hier.

Bijdrage Cyberveilig Nederland bij Vlaamse omroep (VRT) nav Russische hackpoging