Bijdrage ICT.tv online over Cybersecurity

ICTTV is een platform dat binnen de branche ICT innovaties, thema’s, opportune vraagstukken en werkgelegenheid alsmede events transparant maakt en vertaalt naar beeld.

Voor het thema Cybersecurity zijn Liesbeth Holterman en Petra Oldengarm van Cyberveilig Nederland geïnterviewd. Zij gaan samen met Jeroen Smits in op het belang van het maken van een risico-profiel, hoe het komt dat er zo weinig vrouwen in cybersecurity werken en het belang van samenwerken.

Het interview is te zien vanaf minuut 8.50. Zie: https://icttv.online/watch/44

Bijdrage ICT.tv online over Cybersecurity