Brochure Politie: "Samen tegen cybercrime"

Onder de titel "samen tegen cybercrime!" heeft de politie een nieuwe brochure gepubliceerd met een stappenplan om cybercrime tegen te gaan.

De bijlage is vooral gericht op IT-specialisten en op het moment dat organisaties toch, ondanks alle getroffen maatregelen, slachtoffer zijn geworden van cybercrime. Met de brochure in de hand kan men wellicht betere / de juiste vragen stellen aan een/of de in-house IT-specialist, of een lastig onderwerp makkelijker bespreekbaar maken. Zeker in tijden van meer en meer thuiswerken, de constante digitalisering van onze maatschappij (o.a. het Internet of Things), het meer en meer uitbesteden van ICT (bijv. externe opslag en ICT-infrastructuur) en het grenzeloze aspect van het internet.

Naast nuttige – en voor ons als politie belangrijke/noodzakelijke informatie in het kader van mogelijke opsporing – informatie, omvat de brochure ook informatie wat te doen als je slachtoffer bent van cybercrime.

Je kunt de brochure hier downloaden:

Brochure Politie: "Samen tegen cybercrime"