Buyers guide securitytesten

Vandaag, 1 juli 2021, publiceert Cyberveilig Nederland de Buyers guide securitytesten. Dit document vormt een hulpmiddel waarmee we vanuit de cybersecuritysector inzicht bieden in wat de verschillende securitytesten inhouden en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Met deze informatie hopen we dat organisaties een specifiekere uitvraag kunnen doen in de markt als zij behoefte hebben aan een securitytest. Dit document geeft heldere definities van de verschillende diensten en laat zien wat de huidige mogelijkheden zijn op dit gebied. Op deze manier kunnen organisaties scherper kiezen wat bij hen past, maar met deze informatie kunnen bijvoorbeeld ook offertes beter met elkaar vergeleken worden. Dit document zien wij als een aanvulling op het eerder gepubliceerde Cybersecurity Woordenboek waarvan de definities als uitgangspunt zijn gebruikt. Ook sluit het aan op het door het NCSC gepubliceerde whitepaper securitytesten.

Het document is ook in het Engels beschikbaar.

Buyers guide securitytesten