CISCO lid van Cyberveilig Nederland

Cisco is het nieuwste lid van Cyberveilig Nederland. Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren.

Michel Schaalje, Directeur Security Cisco Nederland: “Een belangrijk onderdeel van ons investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN) is het ondersteunen van een veilige en betrouwbare digitale samenleving. Vanuit dat uitgangspunt zijn we lid geworden van Cyberveilig Nederland. In eerste instantie gaan we de dialoog aan met de verschillende cybersecurity stakeholders in Nederland. Hierbij ondersteunen we het Woordenboek-initiatief dat Cyberveilig Nederland recent is gestart om te komen tot heldere en eenduidige omschrijvingen van de in onze branche gangbare termen, van cyberaanval tot zero trust.”

Daarnaast wil Cisco via zijn opleidingstak Networking Academy een bijdrage gaan leveren op het gebied van cybersecurity-educatie. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van Cyberveilig Nederland om dit onderwerp in het najaar vanuit de vereniging pro-actief op te pakken.

Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm: “Het lidmaatschap van zoveel mogelijk kwalitatief goede securityleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt is erg belangrijk om ons doel te bereiken. Cisco speelt in Nederland een belangrijke rol op securitygebied, zowel op het terrein van technologie en threat intelligence, als op het gebied van opleidingen. Ook sluit de visie van Cisco op security aan bij onze visie: security is een gezamenlijk belang. Wij zijn daarom blij dat Cisco zich bij Cyberveilig Nederland heeft aangesloten.”

Zie www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers m.cisco.nl voor meer informatie.

CISCO lid van Cyberveilig Nederland