Cybersecurity Beeld Nederland 2018 wordt naar de Tweede Kamer gestuurd

Uit het jaarlijkse Cyber Security Beeld Nederland 2018 (CSBN) blijkt dat de omvang en ernst van de digitale dreiging in Nederland nog steeds aanzienlijk zijn en zich blijven ontwikkelen. Er is sprake van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van aanvallen en uitval kunnen groot en zelfs maatschappij ontwrichtend zijn. Hiermee bevestigt dit CSBN de in de afgelopen jaren gesignaleerde noodzaak te investeren in onze digitale veiligheid. De komende tijd gaat Cyberveilig Nederland met het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere belangrijke stakeholders in gesprek hoe de sector kan bijdragen aan een digitaal weerbaarder samenleving.

Het volledige beeld lees je hier.

Cybersecurity Beeld Nederland 2018 wordt naar de Tweede Kamer gestuurd