Cybersecurity in het nieuwe coalitieakkoord

Deze week zijn de plannen gepresenteerd door het nieuwe kabinet. Cybersecurity krijgt daarin slechts een bescheiden plek.

In het coalitieakkoord wordt het belang onderschreven van structurele, centraal gecoördineerde samenwerking, een meerjarige aanpak, informatiedeling en versterking van de cyberexpertise bij de politie, OM en Defensie. Cyberveilig Nederland onderstreept deze ambitie. In onze position paper voor het nieuwe kabinet gaven wij al het belang aan van coördinatie en informatiedeling.

Wel waakt Cyberveilig Nederland er voor dat het noodzakelijk is om cyberexpertise binnen de gehele (rijks)overheid te versterken en niet alleen binnen deze departementen. Daarom is het ook goed dat er aandacht wordt geschonken aan een betere samenwerking tussen digitale toezichthouders. Alleen door samen te werken en oog te hebben voor de cross-over effecten van wet- en regelgeving wordt toezicht een effectief instrument voor een digitaal veilige samenleving.

Positief is dat er meer aandacht voor digitalisering is en digitale infrastructuur. De digitale impact op onze samenleving en economie wordt met het jaar groter, dus het is goed dat dit als aparte paragraaf is benoemd in het akkoord.

Verder is Cyberveilig Nederland verheugd dat er wordt geïnvesteerd in innovatie en kennis. Cybersecurity is een kennisintensief vakgebied en op het gebied van innovatie kan Nederland stappen maken om digitaal meer autonoom te kunnen functioneren. Hier zijn extra investeringen voor nodig. Uit de digitaliseringsparagraaf spreekt nieuwe ambitie om kansen te benutten voor digitale innovatie en sleuteltechnieken en van Nederland het digitale knooppunt van Europa maken. Vanuit Cyberveilig Nederland zijn we nauw betrokken bij het platform dcypher. Dus we hopen dat een deel van de beoogde investeringen op innovatie en kennis ook hier naartoe gaat.

Tot slot vindt Cyberveilig Nederland het teleurstellend dat digitale vaardigheden niet terugkomen in het hoofdlijnenakkoord. Hier is volgens ons eparatiewerk te doen, aangezien de huidige samenleving meer vaardigheden vraagt op het digitale vlak.

Cybersecurity in het nieuwe coalitieakkoord