Cybersecurity-initiatief: WijHelpenZiekenhuizen

Als gevolg van de corona crisis werken zorgverleners momenteel keihard om iedereen in Nederland te helpen. Tegelijkertijd misbruiken criminelen de situatie om zorginstellingen digitaal lastig te vallen met gijzelsoftware, spam en ander digitaal onheil. Cyberveilig Nederland is benaderd door cybersecurity startup en Cyberveilig Nederland-lid Eye om gezamenlijk een initiatief te starten waarbij cybersecuritybedrijven tijdelijk gratis professionele hulp beschikbaar stellen wanneer een zorgorganisatie te maken krijgt met digitale dreigingen:
www.wijhelpenziekenhuizen.nl

"Het is belangrijk dat we in deze tijden als cybersecuritysector onze krachten bundelen en de zorgsector helpen de continuïteit van de zorg te waarborgen. Door bij veiligheidsincidenten snel in te grijpen dragen wij ons steentje bij aan het helpen managen van de coronacrisis.” aldus directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. 

Het zou mooi zijn wanneer zoveel mogelijk cybersecuritybedrijven aanhaken bij dit initiatief. Om het initiatief substantieel te maken vragen we om een minimale inzet van 100 uur. Mocht je wel mee willen doen maar is deze ureninzet (op dit moment) niet mogelijk, neem dan ook vooral contact met ons op om te bekijken hoe je toch kunt aanhaken. Al heel veel leden hebben zich inmiddels aangemeld. Zie voor de meest acutele lijst www.wijhelpenziekenhuizen.nl.
 
Cyberveilig Nederland coördineert het proces van aanmelden via info@cyberveilignederland.nl.

Welke diensten biedt WHZ aan?
Alle acute cybersecurityadviezen en oplossingen die een zorginstelling of toeleverancier nodig heeft om zorg te kunnen blijven leveren.

Eerstelijns advies.
Dit zijn adviezen die op ‘afstand’ besproken kunnen worden. Hierin komen vragen naar voren als: “Ik heb het vermoeden van een incident, wat moet ik doen en klopt mijn vermoeden?”, “Ik krijg vreemde e-mails met mogelijk spam of phishing” en “ik krijg meldingen van login-pogingen die niet afkomstig zijn van mijn organisatie”, etc.
 
Tweedelijns advies:
Er heeft zich een cyberincident voorgedaan waardoor de continuïteit van de zorgverlening in acuut gevaar komt. Wat moeten we doen? Het gaat hierbij om incident response, bijvoorbeeld in geval van een ransomware- of DDoS-aanval.

Zorgorganisaties kunnen bellen, e-mailen of chatten waarna door WHZ en Z-CERT de urgentie wordt bepaald en het probleem wordt aangepakt.

Cybersecurity-initiatief: WijHelpenZiekenhuizen