Cybersecurity Technologies agenda gepubliceerd

Begin juni is de agenda voor ‘Cybersecurity Technologies’, als onderdeel van de Nationale Technologiestrategie (NTS), gepubliceerd. Zowel Liesbeth vanuit Cyberveilig Nederland, als verschillende van onze leden zijn bij de totstandkoming van deze agenda betrokken geweest.

De agenda Cybersecurity Technologies gaat over één van de prioritaire sleuteltechnologieën onder de Nationale Technologiestrategie. De NTS is opgesteld om de Nederlandse uitgangspositie in de mondiale concurrentiestrijd te verstevigen en om ongewenste afhankelijkheden te beperken, en schetst de keuze om te investeren in tien prioiritaire sleuteltechnologie

De Cybersecurity Technologies agenda is hier te lezen.

Cybersecurity Technologies agenda gepubliceerd