Cybersecurity Woordenboek in ontwikkeling

Cybersecurity is voor veel organisaties een uitdagend onderwerp om te behappen. De grote mate van jargongebruik binnen de cybersecuritysector versterkt dit. Organisaties hebben hierdoor onvoldoende zicht op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Die vragen zich bijvoorbeeld af: Wat is het verschil tussen een pentest en een vulnerability scan? Wanneer is het ene nodig en wanneer het andere? Wat betekent SOC en waarin verschilt het met SIEM? Wat is malware precies? En wat betekent hardening?

Samen werken aan algemeen aanvaarde terminologie

Cyberveilig Nederland kondigt met trots de komst van een Cybersecurity Woordenboek aan. Vanuit de Cyber Security Alliantie gaat Cyberveilig Nederland dit woordenboek in samenwerking met de rest van de markt in de komende maanden samenstellen en willen we het in oktober klaar hebben voor gebruik. "Het is mooi dat we de kracht van de Cyber Security Alliantie voor dit project kunnen inzetten, om zo gezamenlijk een goede stap te zetten in het vergroten van transparantie van de cybersecuritysector", aldus Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland.

Meer inzicht in cybersecuritydienstverlening

Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot het inzicht binnen organisaties op de verschillende cybersecurityoplossingen. Dienstverlening (en offertes) zijn beter te vergelijken, omdat dezelfde ‘taal’ wordt gesproken met het uitgebrachte woordenboek. Omdat die vergelijking onderling hierdoor wordt vergemakkelijkt, zullen cybersecuritydienstverleners transparanter werken.

Cybersecurity Woordenboek vergroot transparatie

Wanneer in Nederland de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen helder, transparant en algemeen aanvaard is, en het jargon geminimaliseerd (of anders goed begrepen), is de doorbraak die de Cyber Security Alliantie met dit project beoogt gerealiseerd. En komt vraag en aanbod van cybersecuritydienstverlening goed samen.

Cybersecurity Woordenboek in ontwikkeling