Cybersecurity Woordenboek uitgereikt aan minister Grapperhaus

Vandaag, 1 oktober, is het Cybersecurity Woordenboek door directeur Petra Oldengarm uitgereikt aan minister Ferd Grapperhaus tijdens de jaarlijkse One Conference. Dit woordenboek is in de afgelopen maanden door ongeveer 70 (publiek-private) organisaties in Nederland ontwikkeld. Ook veel van onze leden hebben een zeer actieve bijdrage geleverd.

Het Cybersecurity Woordenboek heeft als doel om de lastige termen in ons vakgebied begrijpelijk uit te leggen. Steeds meer mensen zullen in de toekomst met cybersecurity te maken krijgen doordat steeds meer digitaal wordt gewerkt. En daarom is het ook voor iedereen van belang te snappen hoe belangrijk digitale beveiliging is.

Directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm: ”Door onze digitale afhankelijkheid neemt de behoefte aan cybersecurity toe. Omdat veel organisaties zelf onvoldoende kennis en kunde in huis hebben maken ze vaak gebruik van een professionele cybersecuritydienstverlener. Deze bedrijven hanteren veel vakjargon, waarvan de betekenis bij de afnemers van de diensten soms onduidelijk is. Het is echter belangrijk dat deze afnemers inhoudelijk beter begrijpen waar cybersecurity over gaat en dat ze op een goede manier met de dienstverleners kunnen communiceren. Uit deze behoefte is het cybersecurity woordenboek ontstaan.”

Omdat het van belang is dat zo’n woordenboek breed gedragen is, heeft Cyberveilig Nederland het project ingebracht bij de Cybersecurity Alliantie. Binnen deze alliantie, die zijn oorsprong kent in de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), werken vele organisaties uit de publieke en private sector, de wetenschap en de samenleving samen. In enkele maanden tijd hebben ruim 60 organisaties meegewerkt aan de ontwikkeling van het woordenboek. “Het is mooi te zien hoe de kracht van de alliantie is ingezet om veel organisaties samen te brengen en een breed gedragen woordenboek te doen ontstaan”, aldus Oldengarm.

Het project is gefinancierd door de Cyber Security Alliantie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Cyberveilig Nederland.

Het woordenboek is gratis te downloaden of kan in oplage besteld worden via info@cyberveilignederland.nl.

Cybersecurity Woordenboek uitgereikt aan minister Grapperhaus