Cyberveilig Nederland aangewezen als OKTT door NCSC en NCTV

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Cyberveilig Nederland aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk.

Hans de Vries, directeur NCSC: ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar een effectief functionerend landelijk dekkend stelsel. Cybersecuritybedrijven opereren in de frontlinie tegen criminelen en andere kwaadwillenden die grote schade toebrengen aan de Nederlandse belangen en economie. Door beter samen te werken en meer informatie met elkaar te delen kunnen we echt het verschil maken.’

Door de wettelijke aanwijzing kan het NCSC relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met Cyberveilig Nederland uitwisselen. Vanuit Cyberveilig Nederland kan deze informatie vervolgens worden gedeeld met de organisaties en bedrijven die bij hen aangesloten zijn. Op deze manier wordt een groot deel van Nederland efficiënt en effectief geïnformeerd. Ook zullen we de samenwerking met het NCSC de intensiveren om het situationeel beeld van het NCSC te verbeteren.

Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm: ‘Al sinds onze oprichting medio 2018 benadrukken we het belang van informatie delen. We zijn dan ook ontzettend blij dat we de OKTT-status hebben verkregen. Als cybersecuritysector nemen we onze verantwoordelijkheid in het vergroten van de digitale weerbaarheid. De OKTT-status is een goede vervolgstap om dit samen met het NCSC en andere organisaties concreet verdere invulling te geven rondom het onderwerp informatiedeling.’

Cyberveilig Nederland aangewezen als OKTT door NCSC en NCTV