Cyberveilig Nederland één van de consortium-partners in onderzoek Hogescholen

Dit SPRONG-consortium zal een directe impact hebben op het vergroten van de cyberweerbaarheid van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen. De focus ligt daarbij niet op de techniek, maar op de mens: welke gedrag- en houdingsaspecten beïnvloeden cyberweerbaarheid en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberweerbaarheid verbeteren?

Wat gaan we doen?
De SPRONG-kerngroep heeft de ambitie om uit te groeien tot dé toonaangevende onderzoeksgroep op het gebied van cyberweerbaarheid. Kernactiviteiten van de groep zijn gericht op:
- Het opbouwen van een duurzaam expertisenetwerk van onderzoekers en kennismakelaars in de beroepspraktijk voor continue vraagarticulatie en disseminatie van kennis op het gebied van cyberweerbaarheid in Nederland;
- Het organiseren van activiteiten binnen een gezamenlijk professionaliseringsnetwerk voor talentvolle praktijkgerichte onderzoekers en het leveren van een structurele bijdrage aan het hbo-onderwijs en nascholingsaanbod op het gebied van cyberweerbaarheid;
- Het gezamenlijk opbouwen en onderhouden van een landelijke monitor cyberincidenten en de inrichting van lab-omgevingen waarbinnen experimenten en simulaties kunnen worden uitgevoerd gericht op het daadwerkelijke gedrag van individuen binnen organisaties.

Cyberveilig Nederland één van de consortium-partners in onderzoek Hogescholen