Cyberveilig Nederland in gesprek met Koning over impact coronapandemie

Naarden, 20 januari 2020 – Vandaag sprak Cyberveilig Nederland samen met 8 andere bedrijven en organisaties uit de digitale infrastructuur met Zijne Majesteit de Koning. Onderwerp van gesprek vormde de impact van de coronapandemie op de digitale infrastructuur en cybersecurity. De pandemie zorgt voor een versnelde digitalisering van ons dagelijks leven. Dit brengt kansen maar ook risico’s met zich mee. Het vergroot daarmee het belang om te investeren in onze digitale weerbaarheid. 

Directeur Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm: “Als samenleving zijn we inmiddels geheel afhankelijk van de digitale infrastructuur. Terwijl de risico’s nog vaak worden onderschat. Recente IT-storingen, zoals bij GGD’s en het RIVM over coronacijfers, tonen aan hoe kwetsbaar deze infrastructuur is. Op veel plaatsen is de IT nog onvoldoende voorbereid op intensief gebruik. Dat betekent dat we onze cybersecurity aanpak ook moeten richten op het tegengaan van storingen en uitval. Juist nu we er steeds afhankelijker van worden.”

Daarnaast blijft de aanpak van cybercriminaliteit een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de pandemie zijn cybercriminelen steeds meer actief richting het MKB en thuiswerkomgevingen.

Om Nederland digitaal weerbaarder te maken, is een passende overheidsaanpak van essentieel belang. Daarin liggen nog een aantal uitdagingen, zoals  informatiedeling. Oldengarm: “Het helpt om de focus van de nationale overheid te verbreden. Nu wordt er met name veel (dreigings)informatie gedeeld met vitale organisaties, zoals banken en elektriciteitsbedrijven, terwijl andere organisaties inmiddels een zodanige volwassenheid kennen dat zij informatie van het Nationaal Cyber Security Centrum goed kunnen verwerken. Het zou mooi zijn als dreigingsinformatie in de toekomst met meer organisaties mag worden gedeeld. Zo bereikt een bredere groep de beschikbare informatie en wordt Nederland digitaal veiliger.”

Het online gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor het digitaal faciliteren van economie en maatschappij werd gemodereerd door Michiel Steltman, directeur DINL.

Een korte compilatie van het gesprek is hier te bekijken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Cyberveilig Nederland in gesprek met Koning over impact coronapandemie