Cyberveilig Nederland in vakblad Security Management

In het vakblad Security Management van oktober staat een uitgebreid interview met directeur Petra Oldengarm en beleidsadviseur Liesbeth Holterman. In dit artikel wordt onder andere stil gestaan bij de oprichting en de doelstelling van de vereniging, de noodzaak om te komen tot een transparante markt waar opdrachtgevers een goede inschatting kunnen maken van prijs en kwaliteit van cybersecuritydienstverlening, de kansen rondom cybersecurity en de noodzaak tot het laten horen van een cybersecurity geluid bij de Haagse ambtenaren en politiek.

Het artikel vind je hier.

Cyberveilig Nederland in vakblad Security Management