Cyberveilig Nederland pleit voor meer aandacht voor cybersecurity in het onderwijs en bij politici

Voor Breems, een multimediaal platform dat inspireert en activeert over alles rondom innovatie en digitalisering in het onderwijs, heeft directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, een bijdrage geschreven. Insteek van de bijdrage is het belang van het ontwikkelen van cybersecurityvaardigheden als vast onderdeel van het onderwijs en de aandacht voor cybersecurity bij de politiek.

Digitale Binnenhof Academy
In de zomer van 2020 publiceerde Cyberveilig Nederland haar verkiezingsinzet voor het nieuwe kabinet. Petra daarover: “We willen politici de boodschap meegeven dat digitale veiligheid een voorwaarde is voor digitale transformatie. Digitalisering is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het afgelopen jaar, waarin het coronavirus toesloeg, heeft laten zien hoe afhankelijk we zijn van digitale middelen. Digitale veiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda moet staan. Het is niet iets dat je zomaar wegstopt op een IT-afdeling; binnen het primaire proces moet je nadenken over risico’s die je loopt en hoe je daarmee omgaat. Het is een serieuze zorg of de politiek voldoende aandacht gaat besteden aan dit onderwerp, terwijl het superbelangrijk is. We hebben gezien dat Kamerleden die dit dossier voor hun rekening namen, na de verkiezingen helaas niet zijn teruggekeerd en slechts weinig politieke partijen zien cybersecurity en digitalisering als belangrijk onderwerp om veel aandacht aan te besteden.” Samen met acht andere brancheorganisaties in dit domein organiseert Cyberveilig Nederland daarom de digitale Binnenhof Academy, waarbij Kamerleden met vragen over het onderwerp objectieve kennis krijgen aangereikt.

Cybersecurity thema voor verschillende vakken
De politiek is niet het enige domein waarop Cyberveilig Nederland zich richt. Ook geeft zij specifiek aandacht aan het onderwijs. En dat begint bij het verhogen van het bewustzijn. “Vaak wordt er een vak digitalisering bedacht. Maar digitalisering raakt verschillende thema’s en vakken. In ieder domein moet je digitalisering als onderdeel van zo’n vak meenemen.”

Daarnaast is mediawijsheid een thema. Hoe gaan leerlingen om met digitale middelen en hun eigen aanwezigheid op internet? “De aandacht daarvoor is nog minimaal. Terwijl er zoveel verhalen bekend zijn van jongeren die nare dingen hebben meegemaakt of onvoorzichtig zijn geweest met foto’s van zichzelf in kwetsbare situaties. Ook of juist in een vak als maatschappijleer kunnen dergelijke discussies aan de orde komen. Hoe gaan de techreuzen met data om? Hoe zorgen ze dat je zo lang mogelijk online blijft? Als een app gratis is, weet je dat je op een andere manier betaalt: met je data! Hoe werkt het verdienmodel van games die zogenaamd gratis zijn? Hoe zit het met de beïnvloeding en desinformatie rondom de verkiezingen in de VS? De deepfake-filmpjes die tegenwoordig worden gemaakt: ze lijken grappig, maar kunnen ook verkeerd uitpakken. Dat zijn maatschappelijke thema’s die in een dergelijk vak kunnen terugkomen. Mijn pleidooi is om niet te zeggen ‘we gaan nu het vak cybersecurity doen’, maar link het thema vooral ook aan vakken die al gegeven worden.”

Arbeidsmarkt
Cyberveilig Nederland besteedt ook aandacht aan de werving van nieuwe medewerkers voor de sector, bij voorkeur in een grotere diversiteit dan nu het geval is. “Vaak wordt cybersecurity nog gezien als een puur technologisch vakgebied, maar dat is het niet: het gaat ook over het beïnvloeden van menselijk gedrag in de omgang met technische middelen. Dat zou wat ons betreft via voorlichting over beroepskeuzes beter duidelijk moeten worden, waardoor het breder tot interesse kan leiden.”

Cybersecurity moet niet alleen de aandacht hebben van ICT-coördinatoren, maar ook van leerlingen en leraren. “Mijn pleidooi is dat iedereen zich hier druk over moet maken! Ook over hackende leerlingen die proberen cijfers te veranderen. Organiseer een keer een hackaton, waarmee je leerlingen in gereguleerde context de gelegenheid geeft om systemen te hacken. En gebruik de uitkomsten vervolgens om je systemen beter te beveiligen!”

Het oorspronkelijke artikel lees je hier.

Cyberveilig Nederland pleit voor meer aandacht voor cybersecurity in het onderwijs en bij politici