Cyberveilig Nederland sluit zich aan bij het Anti Abuse Netwerk (AAN)

Cyberveilig Nederland heeft zich aangesloten bij het Anti Abuse Netwerk. AAN is opgericht op Valentijnsdag 14 februari 2020. Op deze dag kwamen 20 partijen, waaronder Cyberveilig Nederland, samen die allemaal een rol of belang hebben bij het bestrijden van online abuse in de breedste zin van het woord. De Anti-Abuse Coalitie kan ook op brede steun rekenen vanuit de overheid en opsporingsdiensten.

Lees hier het manifest van AAN:

14-7-2020

Wij zijn ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen die actief zijn betrokken bij het digitale fundament van de Nederlandse economie. Wij werken aan een veilige en betrouwbare online infrastructuur voor alle Nederlanders en we zijn trots op de Nederlandse netwerken van het internet. Ook in tijden van crisis zoals tijdens de COVID-19-pandemie zien we hoe stabiel onze digitale infrastructuur is.

Toch zijn we er nog niet in Nederland. Risico’s voor de digitale weerbaarheid kunnen niet alleen met preventieve maatregelen worden weggenomen. Het gericht informeren van organisaties en consumenten over wat er bij hen mis is, is essentieel om de weerbaarheid verder te verbeteren. Denk aan: informatie over misbruik van online faciliteiten, over online criminaliteit of kwetsbaarheden. Deze informatie komt nu vaak niet terecht bij de partijen die deze onveiligheid het snelst en meest effectief kunnen bestrijden. Als we informatiedeling slimmer organiseren dan kunnen we onze gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen criminele hackers en statelijke actoren. Om dat te bereiken moet de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap worden verbeterd.

Daarom hebben wij, ondergetekenden, op 14 februari 2020 besloten om de handen ineen te slaan met de ambitie om de digitale weerbaarheid van onze samenleving te verbeteren door abuse effectiever te bestrijden. Wij hebben onze gezamenlijke activiteiten uitgezet binnen drie werkgroepen. Één groep legt schematisch vast welke informatie in welke volgorde bij welke partijen moet belanden. Een andere groep zet uiteen welke entiteiten betrokken moeten worden en welke knelpunten uit de weg moeten om een veiliger internet dichterbij te brengen. Vanuit de waarde die we hechten aan transparantie zal een derde werkgroep zich richten op heldere communicatie over ons Anti Abuse Netwerk.

We zijn ons ervan bewust dat we soms ook gevoelige informatie zullen moeten verwerken en gaan daar op een verantwoorde manier mee om. Onze missie is om blijvend samen te werken om informatie waarmee abuse kan worden bestreden en kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen, zodanig te delen dat het grootste mogelijke effect wordt bereikt. Daartoe ontwikkelen we gezamenlijke oplossingen voor huidige en toekomstige bedreigingen die onze digitale veiligheid ondermijnen.

Intussen gaat ons dagelijks werk door. Wij blijven iedere dag werken aan de veiligheid van de online wereld, voor ons allemaal. Ons Netwerk staat open voor alle partijen die voor zichzelf een concrete rol zien en een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van ons Anti-Abuse Netwerk.

Meer informatie over AAN vind je hier.

 

Cyberveilig Nederland sluit zich aan bij het Anti Abuse Netwerk (AAN)