Dcypher magazine over cybersecurity en onderzoek

In het jaarlijkse magazine dat wordt uitgegeven door dcypher staat een interview met de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. In het interview geeft Oldengarm het belang aan van samenwerken tussen het cybersecurity bedrijfsleven en de wetenschap, maar geeft aan dat deze samenwerking wel aan vernieuwing toe is:

"door onderzoeksfinanciers wordt nogal makkelijk gedacht in one-size-fits-all oplossingen voor publiek-private samenwerking. Maar de meest gekozen samenwerking, waar bedrijven niet alleen in-kind, maar ook in-cash moeten bijdragen, en projecten vaak vier jaar of nog langer duren. Dit past niet bij onze achterban. De meeste bedrijven zijn beperkt in omvang, hebben geen eigen research-afdeling, zijn vaak nog jong en volop aan het groeien."

Cyberveilig Nederland pleit dan ook voor vernieuwende vormen, waarbij publiek, privaat en wetenschap in één ecosysteem samenwerkt.

Momenteel is Cyberveilig Nederland in gesprek met dcypher om dit vorm te geven. Ook komt dit onderwerp aan de orde in de Kennis- en Innovatieagenda Cybersecurty waar Cyberveilig Nederland in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan meewerkt.

Lees hier het volledige artikel.

Dcypher magazine over cybersecurity en onderzoek