Cybersecurity: Eerst de basics op orde

In het blad Analyse, dat als bijlage wordt opgenomen in het FD (Financieel Dagblad) staat een artikel van directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm.

In het blad gaat Petra in op het belang van de 'basishygiëne' voor bedrijven op het gebied van cybersecurity.

Zie ook: https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyse26-veiligheid-en-healthcare-

Cybersecurity: Eerst de basics op orde