De Goudse lid van Cyberveilig Nederland

De Goudse is lid van Cyberveilig Nederland. De Goudse biedt al 95 jaar verzekeringen voor ondernemers. De verzekeraar helpt ondernemers om zorgeloos te ondernemen, zonder onnodige risico’s. Dit doet De Goudse door samen te werken met  onafhankelijke adviseurs op het gebied van risicomanagement, een persoonlijke benadering te bieden, plus innovatieve producten.

Cyberrisk
Het product Cyberrisk van De Goudse helpt ondernemers bij het voorkomen van cybercrime. Er vindt een periodieke risico-inventarisatie plaats en de ondernemer krijgt preventieadvies op maat. Als zich onverhoopt toch een incident voordoet, is er 24/7 hulp van cyberexperts. Mocht herstel niet mogelijk zijn, dan ontvangt de ondernemer een financiële vergoeding voor aansprakelijkheidsclaims, boetes, verlies van nettowinst en schade aan software, website of andere digitale eigendommen.

“Het lidmaatschap van Cyberveilig Nederland stelt ons in staat om kennis en ervaringen te delen met andere bedrijven in de cybersecuritysector, meer aandacht te vestigen op het belangrijke cyberrisico en beter samen te werken met andere partijen.”

De Goudse lid van Cyberveilig Nederland