De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is verschenen

In het afgelopen jaar is er door dcypher, het Nederlandse platform voor onderzoek en onderwijs op het terrein van cybersecurity, hard gewerkt aan het maken van een onderwijsagenda om de ’talent gap’ in Nederland op het terrein van cybersecurity te verkleinen. De vraag naar studenten met cybersecurity kennis en talent alsook naar cybersecurity professionals groeit elk jaar harder, ondanks de effort van universiteiten en hogescholen om steeds meer en grotere opleidingen te creëren om aan de vraag naar kennis te voldoen.

Bij haar oprichting in 2016 kreeg dcypher, als centrale speler in het onderwijs- en onderzoekslandschap in Nederland, van haar oprichters een agenderende rol. Het moest zowel op het terrein van onderzoek als op dat van onderwijs plannen maken en adviezen uitbrengen die de BV Nederland een sterkere positie zouden geven op het terrein van cybersecurity.

De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is het product dat voortgekomen is uit deze agenderende taak. Deze agenda is met medewerking van velen uit het veld, zowel uit de private als de publieke sector, en natuurlijk ook van het onderwijs zelf, tot stand gekomen. Het is een breed gedragen, krachtig stuk, dat goed laat zien wat de uitdagingen zijn waar we voor staan op het terrein van cybersecurityonderwijs, doorheen de hele onderwijskolom, èn dat stevige, intelligente aanbevelingen doet om die uitdagingen het hoofd te bieden.

De NCSEA vind je hier.

De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is verschenen