Overheidsbrede Cyberoefening 2024

AI, desinformatie en deepfakes beheersen het nieuws. Ook de gemeente Zilverstede krijgt hiermee te maken. Valse nieuwsberichten over het gratis verlengen van paspoorten doen de ronde op social media. Het crisisteam wordt bijeengeroepen. Wat is er precies aan de hand, welke besluiten moet men nemen en hoe communiceert de gemeente met haar inwoners?

De Overheidsbrede Cyberoefening 2024 wil je ook dit jaar niet missen. Op 4 november kun je live of online meekijken met het crisisteam in de studio. De gesprekken aan tafel worden dit jaar afgewisseld met korte interviews met experts. Joost Hoebink begeleid het geheel als dagvoorzitter.

Ook kun je weer simultaan mee-oefenen. Dit jaar raden we aan om dit in de laatste week van oktober te doen. Zo kun je een goede vergelijking maken met de keuzes die jouw organisatie maakte en wat de leden van de crisistafel beslissen.

De Overheidsbrede Cyberoefening is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt georganiseerd door ICTU en KPMG in samenwerking met vele partners en inhoudelijk experts.

Ga naar www.weerbaredigitaleoverheid.nl om je te registreren en aan te melden voor de cyberoefening en het simultaan mee-oefenen. Heb je vragen? Mail dan naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl

Overheidsbrede Cyberoefening 2024