Digitale Binnenhof Academie van start!

De Digitale Binnenhof Academie (DBA) is gestart. De DBA is een initiatief van Cyberveilig Nederland met zeven andere brancheorganisaties uit de digitale sector. De Academy heeft als doel ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen we er voor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

Afgelopen donderdag organiseerde de Academy in samenwerking met Cyberveilig Nederland de eerste sessie. Deze werd gehouden door Bibi van den Berg. Zij is als hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan de Universiteit Leiden en is één van de vier wetenschappelijke leden van de Cybersecurity Raad, een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan op het terrein van digitale veiligheid. In haar lezing schetste de hoogleraar in vogelvlucht het domein van digitale veiligheid en deelde ze welke uitdagingen op dit gebied de komende vier jaar op ons afkomen. Na de lezing ging Professor van den Berg samen met directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, in op vragen. De duidelijke, heldere antwoorden werden zeer gewaardeerd door de deelnemers.

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van acht (branche-)organisaties uit de digitale sector om politici te ondersteunen met objectieve informatie over onze digitale samenleving. Uit het advies van de tijdelijke commissie Digitale toekomst blijkt dat Kamerleden vaak geen technische achtergrond hebben en behoefte hebben aan achtergrondinformatie over digitale thema’s.

De Digitale Binnenhof Academy is een neutraal en betrouwbaar kenniscentrum waar politici zich kunnen informeren. In de ogen van de initiatiefnemers blijven veel digitale thema’s en het belang ervan voor de samenleving vaak onderbelicht. Doel van het initiatief is uiteindelijk ervoor te zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over complexe digitale thema’s.

De kennis- en informatiesessies van de Digitale Binnenhof Academy zijn vraaggestuurd. De deelnemende politici krijgen eerst een korte lezing en kunnen daarna vragen stellen. Vragen kunnen ook vooraf worden ingediend, daarop worden ze in de sessie behandeld. En ook na de bijeenkomst kunnen politici bij de Academy terecht met hun vragen en informatieverzoeken.

De eerstvolgende sessie van de Binnenhof Academy zal gaan over de digitale infrastructuur en de digitale economie en zal verzorgd worden door Henk Volberda, Professor Strategic Management and Innovation bij de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam.

Politici kunnen zich aanmelden voor deze of volgende sessies door een mail te sturen naar info@digitalebinnenhofacademy.nl. Sessies zijn alleen toegankelijk voor politici en fractiemedewerkers van de eerste/tweede Kamer, alsmede het Europees Parlement.

De Digitale Binnenhof Academy is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, publieke en private organisaties die zich actief bezighouden met de digitale samenleving. De Initiatiefnemers zijn DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) en haar deelnemers: AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange),  DCC (Dutch Cloud Community), NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers) en verder doen mee: BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers), Cyberveilig NederlandDDA  (Stichting Dutch Data Center Association), FCA (Fiber Carrier Association), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort.

Organisaties die interesse hebben om zich bij het samenwerkingsverband aan te sluiten, kunnen via 070-4190309 contact opnemen met ECP.

Digitale Binnenhof Academie van start!