Digitale Binnenhof Academy ontwikkelt zich

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van acht brancheorganisaties uit de digitale sector met als doel invulling te geven aan de behoefte om meer kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Dit initiatief is opgestart naar aanleiding van het advies van de tijdelijke commissie Digitale toekomst dat Kamerleden ondersteuning behoeven bij de technische achtergronden, kennis en informatie over de digitale aspecten in tal van maatschappelijke dossiers.

Stand van zaken

In februari kondigden we de Digitale Binnenhof Academy aan waarbinnen we onafhankelijke kennissessies willen organiseren voor kamerleden en fractiemedewerkers over actuele thema's in het digitale domein. Belangrijk uitgangspunt van dit initiatief is dat de kennis- en informatiesessies vraaggestuurd zijn. We hebben daarom onder oude kamerleden een rondgang gemaakt en in kaart gebracht waar de eerste behoeften liggen. Daaruit zijn de volgende onderwerpen naar boven gekomen:

  • Digitale veiligheid
  • Data als eigendom van de burger
  • Digitale vaardigheden
  • Digitale infrastructuur/economie

We zullen de Academy op korte termijn starten met een eerste module Digitale Veiligheid die we vanuit Cyberveilig Nederland gezamenlijk met Accss invulling zullen geven.

Intussen zijn we bezig de structurele organisatie van het initiatief vorm te geven. Daarbij maken we gebruik van de input die ons vanuit vele hoeken heeft bereikt. Leden die meer willen weten of betrokken willen raken bij dit initief, kunnen een mail sturen naar info@cyberveilignederland.nl.

Digitale Binnenhof Academy ontwikkelt zich