Digitaliseringsstrategie wordt naar de Tweede Kamer gestuurd

In juni 2018 presenteerden de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. Met deze strategie wil het kabinet de positie van Nederland als digitale koploper van Europa behouden.

Directeur Petra Oldengarm heeft namens Cyberveilig Nederland input gegeven op de strategie tijdens een sessie die het ministerie heeft georganiseerd met de private sector.

De strategie lees je hier.

Digitaliseringsstrategie wordt naar de Tweede Kamer gestuurd