DiVetro is lid van Cyberveilig Nederland.

DiVetro helpt organisaties in hun digitale vooruitgang. DiVetro heeft een breed portfolio aan diensten om organisaties in de rol van opdrachtgever te professionaliseren. Onze expertisegebieden omvatten o.a. digitale visie & strategie, informatiebeveiliging & privacy, business & informatie-analyse, agile transformatie, architectuur en sourcing & regie. Onze visie is dat informatiebeveiliging & privacy de visie en strategie van organisaties zou moeten versterken. Wij focussen daarom niet alleen op het voorkomen van risico’s, maar juist ook op het benutten van sterke punten van organisaties en het verzilveren van kansen. Dat doen we  door organisaties via de kortst mogelijke route te begeleiden naar een acceptabel basisniveau van informatiebeveiliging en daarna via een continue verbetercyclus naar het optimale niveau waarin het de business daadwerkelijk versterkt.
 
Meer informatie vind je hier. 
DiVetro is lid van Cyberveilig Nederland.