ESET Nederland sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland

ESET Nederland sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland.

Dave Maasland, CEO van ESET Nederland, stelt dat samenwerking tussen bedrijven en organisaties cruciaal is om Nederland veiliger te maken. “We zijn geen concurrenten,” zegt Maasland, “we staan allemaal aan de goede kant van de streep. De ‘bad guys’ zijn onze tegenstanders. Samenwerking is de enige manier om een vuist te maken en sterk te staan.”

In de samenwerking met Cyberveilig Nederland richt ESET zich op drie pijlers. Ten eerste ligt de nadruk op meer onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de branche: door te praten en kennis uit te wisselen, versterkt de positie van cybersecurity. Verder vindt ESET het belangrijk dat er meer aandacht komt voor basis beveiligingsmaatregelen en -hygiëne zodat bedrijven zich makkelijker kunnen vasthouden aan richtlijnen. Ten slotte vindt ESET het verbeteren van opleiding en educatie belangrijk. Niet alleen voor de algemene gebruiker, maar juist ook voor bedrijven vanuit andere sectoren.  

Cyberveilig Nederland is erg blij met de toevoeging van ESET aan hun ledenbestand. Over deze nieuwe samenwerking zegt Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland: “Alleen door samen te werken als sector kunnen we Nederland digitaal veilig maken. Daarom zijn we blij met ESET als nieuw lid: zij dragen niet alleen de kernwaarden van Cyberveilig Nederland uit, maar willen ook een actieve rol spelen in de verschillende initiatieven van de vereniging.”

Al 30 jaar lang ontwikkelt ESET® toonaangevende IT-beveiligingssoftware en -diensten voor bedrijven en consumenten over de hele wereld. Inmiddels is ESET uitgegroeid tot het grootste IT-security bedrijf van de Europese Unie met oplossingen variërend van endpoint en mobile security, tot encryptie en tweefactorauthenticatie. ESET beschermt en monitort 24/7 op de achtergrond en werkt beveiliging in real-time bij om gebruikers veilig te houden en bedrijven zonder onderbreking te laten werken. Ga voor meer informatie naar www.eset.nl.

Het persbericht over de aansluiting vind je hier: https://www.eset.com/nl/over/newsroom/persberichten-overzicht/persberichten/eset-nederland-sluit-zich-aan-bij-belangenorganisatie-cyberveilig-nederland/

 

ESET Nederland sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland