Group-IB lid van Cyberveilig Nederland

De weerbaarheidscoalitie: Group-IB sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland.

Group-IB, een mondiaal actief bedrijf dat zich richt op  het opsporen van bedreigingen en het verzamelen van op cybercriminelen gerichte cyber threat intelligence, is toegetreden tot het Cyberveilig Nederland. Group-IB wil een actieve bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse cybersecuritygemeenschap. Dat doen ze door het delen van (over de hele wereld verzamelde) kennis, het ondersteunen van onderzoek naar het Nederlandse dreigingslandschap en door het helpen organiseren van onderwijsprojecten om de jonge generatie enthousiast te maken voor de cybercriminaliteitsbestrijding.

Als onderdeel van het lidmaatschap Cyberveilig Nederland zal Group-IB bijdragen aan drie werkgroepen: onderzoek en onderwijs, public affairs, en kwaliteit en transparantie.

Nederland heeft een van de hoogste breedbanddekkingsgraden ter wereld met meer dan 97% van de bevolking met internettoegang, waardoor het land in de Europese digitalisering voorop loopt. Om die reden wordt cyberweerbaarheid essentieel voor mensen en organisaties. In lijn hiermee werken Group-IB en Cyberveilig Nederland samen aan bewustzijnsverhogende activiteiten om organisaties inzicht te geven in de cyberbeveiligingsrisico's waarmee ze geconfronteerd worden en aan oplossingen die het meest geschikt zijn voor het voorkomen van cyberaanvallen. Ook kennis over cyberopponenten is een pijler voor duurzame digitalisering. De belangrijkste Nederlandse banken zagen als eerste in Europa het belang in van het aanwenden van de cyber threat intelligence en attributietechnologieën van Group-IB, die unieke gegevens over bedreigingen en aanvallers bieden die voor een specifieke organisatie van belang zijn.

Binnen het kader van de werkgroep onderzoek en onderwijs zal Group-IB zijn in Oost-Europa en Azië-Pacific beproefde methode aanwenden om getalenteerde jongeren te werven met als doel de kloof tussen hun theoretische kennis en de behoeften van de cybersecuritymarkt te overbruggen. Group-IB’s team van cybersecurityexperts en -technici die de afgelopen 18 jaar dagelijks met cybercriminaliteit geconfronteerd werden, zal de Nederlandse universiteitsstudenten helpen de belangrijkste cybertrends bij te houden en met de lokale bedreigingen vertrouwd te raken. Het is een essentieel onderdeel van de strategie van Group-IB om studenten toegang te geven tot zijn opsporingstechnologieën zodat ze kennis kunnen maken met incidenten uit de praktijk en ervaring kunnen opdoen met het herkennen van bedreigingen.

De werkgroep public affairs past in de voortdurende inspanningen van Group-IB voor het opzetten van reguliere datadelingsmechanismen met internationale wetshandhavers en cyberpolitie- eenheden in de landen waar het bedrijf aanwezig is met het ultieme doel cybercriminaliteit te dwarsbomen. Door een actief lid van Cyberveilig Nederland te worden heeft Group-IB nu nog een ander kanaal om wetshandhavers threat intelligence te leveren over actors die Europeanen in gevaar brengen aan, naast de voortdurende samenwerking van het bedrijf met Europol’s EC3, gevestigd in Den Haag.

“Bij het opzetten van ons Europese hoofdkantoor in Amsterdam verklaarde Group-IB data- en expertisedeling tot een van zijn prioriteiten,” aldus Sergey Lupanin, de Chief Operating Officer van het Europese hoofdkantoor van Group-IB. “Group-IB is ervan overtuigd dat het partnership met Cyberveilig Nederland een belangrijke stap is naar het creëren van een cyberbewuste omgeving in Nederland. Door het complexe cybersecurity landschap transparanter te maken voor een breder publiek, vormen we de basis voor de cyberduurzaamheid en -weerbaarheid van Nederland.”

“Binnen Cyberveilig Nederland is het delen van informatie momenteel een zeer belangrijk aandachtspunt. We verheugen ons op de samenwerking met Group IB om een bijdrage te leveren aan dit doel en te helpen de cyberweerbaarheid binnen Nederland te laten groeien,” aldus Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland.

Meer informatie: https://www.group-ib.com/

Group-IB lid van Cyberveilig Nederland