Handelsmissie Cybersecurity Zuid-Duitsland

De RVO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren een fysieke cyber security handelsmissie naar Zuid-Duitsland van 11 tot en met 14 oktober.

De missie kent verschillende onderdelen, zoals een collectief bezoek aan de it-sa vakbeurs in Neurenberg, vakinhoudelijke ronde tafels met relevante stakeholders, bedrijfsbezoeken en individuele matchmaking. U kunt waardevolle handelsconnecties maken en kennis opdoen over trends en innovaties in de Duitse cybersecurity sector.

Deze cybersecurity handelsmissie is gericht op  innovatieve Nederlandse cybersecurity bedrijven die:

 • technologieën, producten of services aanbieden (zowel hardware als software);
 • de Duitse markt willen verkennen;
 • zaken (willen) doen op de Duitse markt;
 • Duitse zakenpartners zoeken en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek heeft deelgenomen.

Deze handelsmissie is onderdeel van een collectief programma. Een vervolgactiviteit is bijvoorbeeld een collectief Partners for International Business (PIB) programma. PIB is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Als u aan deze missie deelneemt, kunt u kiezen of u wil participeren in eventuele vervolgactiviteiten of programma’s.

Tijdens deze missie:

 • Krijgt u inzicht in de Zuid-Duitse cybersecurity markt.
 • Komt u in contact met nieuwe potentiële partners en klanten die u kunnen helpen uitbreiden naar (Zuid-)Duitsland.
 • Brengt u een fysiek bezoek (onder voorbehoud van Covid-19 ontwikkelingen) aan de beurs it-sa.
 • Kunt u uw eigen Duitse contacten weer eens fysiek ontmoeten.
 • Profiteert u van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Duitse markt.
 • Krijgt u inzicht in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Zuid Duitse cybersecurity markt aan de hand van concrete Duitse projecten.
 • Kunt u in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang krijgen tot de markt, via consortiavorming en publiek-private samenwerking.

Het programma zal de komende maanden verder worden ingevuld.
Hierbij houden wij rekening met de input van deelnemende bedrijven.

Veel Zuid-Duitse bedrijven, vooral mkb’ers, staan nog aan het begin van hun digitale transformatieproces. Dit zal in de komende jaren leiden tot een toenemende vraag naar cybersecurity oplossingen. De cybersecurity markt is in Duitsland zeer competitief. Duitse klanten geven ook nog vaak de voorkeur aan lokale partijen, maar toch zoekt men in Duitsland internationaal naar specifieke kennis en kunde.

Het Nederlandse cybersecurity ecosysteem heeft de expertise om deze kennis en kunde te leveren. Aan de andere kant heeft ook de Nederlandse sector behoefte aan de kennis en kunde uit Duitsland.

Er wordt ook flink geïnvesteerd in cybersecurity. Alleen Beieren al investeert tot 2022 € 5,5 miljard in de digitale toekomst van de deelstaat. Binnen het masterplan, BAYERN DIGITAL II, is cybersecurity één van de belangrijkste pijlers.

De groeiende vraag naar cybersecurity oplossingen in Duitsland wordt met name gedreven door:

 • de vraag naar slimme en autonome rijconcepten
 • veilig beheer van online gegevens
 • de nieuwe cyber security wetgeving wat betreft kritische infrastructuren (IT-Sicherheitsgesetz 2.0)

De uiterste inschrijfdatum is 5 september. De voertaal is Engels. Meld u hier aan.

Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus).

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode. Aan deze handelsmissie kunnen maximaal 12 bedrijven deelnemen.

Interesse of vragen?

Neem contact op met:
Paul Vonk, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Project Manager Business Development
T: +316 – 213 017 97
E: Paul.vonk@rvo.nl 

Of

Bettina Denker-Gosch, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Business Development Coordinator Germany
T: +316 – 110 877 14
E: Bettina.Denker-Gosch@rvo.nl

 

Handelsmissie Cybersecurity Zuid-Duitsland