Rapportage Cyberweerbaarheidsnetwerk door de NCTV

Vorige week is het Cyberweerbaarheidsnetwerk-rapport van de NCTV gepubliceerd. In het rapport is de toekomstvisie voor het verbeteren van publiek-private samenwerking t.b.v. het verhogen van de cyberweerbaarheid van organisaties beschreven. Vanuit CVNL hebben we voor het Cyberweerbaarheidsnetwerk-rapport inhoudelijke input gegeven en nauw samengewerkt.

Deze toekomstvisie is ontwikkeld in de periode vanaf mei 2023 tot en met januari 2024. Aanleiding is de actie uit het actieplan van de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 (NLCS) waarin wordt gesteld dat in samenwerking met private partners een Landelijk Dekkend Stelsel-bouwplan wordt opgesteld dat het kabinet in staat stelt om samen met het bedrijfsleven het bereik van het LDS te verhogen. Tevens stelt het actieplan dat er inzicht gecreëerd dient te worden in de huidige situatie, in alle reeds ontplooide initiatieven, en in welke uitdagingen er voor het LDS bestaan.

Om het LDS-bouwplan, zoals dit als actie is geformuleerd in het actieplan bij de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 (NLCS), te kunnen opstellen zijn beleidsvormende kaders nodig. Deze kaders zijn in dit rapport vastgelegd. Een van de besluiten in dit rapport is de doorontwikkeling van het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) tot het Cyberweerbaarheidsnetwerk (CWN). Met de ingang van deze naamsverandering zal dan ook, op basis van de beleidsvormende kaders in dit rapport, het CWN-bouwplan kunnen worden opgesteld zoals beoogd is in de NLCS.

Bekijk hier het Cyberweerbaarheidnetwerk-rapport

Bekijk hier de verwante kamerbrief met als onderwerp 'Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk'.

 

 

Rapportage Cyberweerbaarheidsnetwerk door de NCTV