Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt cyber experts voor de civiele missie pool

Wat is de Civiele Missie Pool (CMP)?

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten zoals Irak, Somalië en Mali, maar ook capaciteitsopbouw van de veiligheidssector in landen zoals de Oekraïne en Kosovo. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door Nederlandse experts uit te zenden naar internationale missies, meestal via de EU, VN, OVSE of NAVO.

Deskundigen worden op basis van expertise, ervaring en motivatie geworven en onderworpen aan een selectieprocedure. Wanneer de uitkomst daarvan positief is, worden zij voor een periode van 4 jaar opgenomen in de CMP en ontvangen zij de vacatures waarvoor Nederland experts tracht voor te dragen. Uitzendingen via de CMP duren doorgaans minimaal een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging indien alle partijen tevreden zijn met de inzet.

Voor de CMP worden deskundigen gezocht met expertise binnen de volgende thema’s/vakgebieden:

 • Cyberveiligheid en/of cybercriminaliteit
 • Vredeshandhaving, conflictpreventie en –beheersing
 • Opbouw van de rechtsstaat, overgangsjustitie, hervorming justitiële sector
 • Hervorming van de veiligheidssector
 • Bescherming van burgers
 • “Gender”/1325 (AVVN Resolutie 1325 betreffende vrouwen, vrede en veiligheid)
 • Bemiddeling/mediation
 • Contraterrorisme en strategic communication
 • Migratie (grensmanagement en terugkeer, mensenhandel)
 • Politiekbestuurlijke processen (good governance)
 • Mensenrechten

Waar zijn we naar op zoek?

Personen die oplossingsgericht, flexibel, nauwkeurig, communicatief vaardig en cultureel sensitief zijn. Naast expertise in één van bovengenoemde expertisegebieden beschik je over:

 • Een afgeronde opleiding op HBO- of universitair niveau
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (Frans is een pre)
 • Werkervaring in een internationale organisatie of omgeving

Kijk voor meer informatie op https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/civiele-missies/civiele-missies of neem contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken via 3W-CMV@minbuza.nl   

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt cyber experts voor de civiele missie pool