Inbreng Cyberveilig Nederland in herziening Wbni

Cyberveilig Nederland heeft gerageerd op de internetconsultatie van de herziening Wet beveiliging netwerk informatiesystemen (Wbni).

De strekking van onze inbreng is dat we positief zijn over de herziening, maar wel een aantal aandachtspunten hebben. Onze reactie op de consultatie lees je hier: 

De brief is tot stand gekomen met de werkgroep Public Affairs.

Inbreng Cyberveilig Nederland in herziening Wbni