“Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger”

Om de positie van Nederland te versterken is het noodzakelijk dat de innovatieketen op het terrein van cybersecurity wordt verbeterd. Vanwege de rol van de Nederlandse cybersecurity sector, als potentiële accelerator voor innovatievraagstukken, is Cyberveilig Nederland door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd een inventarisatie te doen onder haar leden dat een eerste aanzet moet geven in de beantwoording van de vraag waar de behoefte van de sector ligt.

Uitkomst van deze inventarisatie is dat er vanuit de Nederlandse cybersecurity sector verschillende innovatievraagstukken leven waarbij onderzoeksinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen. Hierbij is het wel essentieel dat er één centraal punt komt waar het overzicht is van alle cybersecurity onderzoeksvelden (gamma, alfa en beta) zodat er vraag- en aanbod gestuurd  onderzoek kan plaatsvinden. Een andere belangrijke conclusie op basis van de inventarisatie is dat de Nederlandse cybersecurity sector een MKB-sector is. Onderzoeks- en innovatie instrumenten lijken niet altijd goed te passen op de behoeften en investeringsmogelijkheden van MKB cybersecurity bedrijven. Zeker in het licht dat er grote tekort zijn aan cybersecurity specialisten. Hierdoor is de ruimte om medewerkers vrij te maken voor (lange termijn) innovatievraagstukken ten opzichte van korte termijn klantbehoeften te bevredigen er één die in het voordeel van de korte termijn werkt. 

Het hele rapport lees je hier.

De input voor de KIA zal worden gebruikt voor de werkgroep Onderwijs en Onderzoek die na de zomer binnen Cyberveilig Nederland wordt opgestart.

“Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger”