Input Algemeen Overleg Digitalisering

Op 20 september 2018 debatteerde de Tweede Kamer met de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de Digitaliseringsstrategie en de voortgang van het Digital Trust Centre. Cyberveilig Nederland heeft voorafgaand aan dit Algemeen Overleg diverse Kamerleden van input voorzien.

Onder andere deelde het CDA ons standpunt om dreigingsinformatie die voorhanden is bij, onder andere, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) te delen met de verschillende Cyber Weerbaarheids Centra. Deze centra, die momenteel in verschillende delen en sectoren in Nederland worden opgericht hebben tot doel om het MKB bedrijfsleven van goede informatie over cybersecurity te voorzien. De SP deelt onze zorgen over het beperkte budget dat aan het DTC is toegekend in relatie tot de ambitie die het heeft om het niet vitale deel van het Nederlandse bedrijfsleven van concrete adviezen te voorzien.

Ook het belang van cybersecurity als voorwaarde voor de kansen van digitalisering kwam bij verschillende partijen terug. Het onderwerp Veilige Internet of Things lijkt hoog op de agenda van verschillende Kamerleden te staan (oa D66, PvdA, CDA). Hierbij gaf D66 aan dat het zich in Europa hard maakt voor standaardisering dan wel certificering van internet-of-things apparaten.

De SP maakt zich terecht zorgen over de versnippering rond digitaliserings-vraagstukken bij de overheid en noemt hier ook de Nederlandse Cyber Security Agenda.

Conclusie van het Algemeen Overleg was dat de onderwerpen digitalisering, techniek en innovatie een stevige positie krijgt op de politieke agenda.

Lees hier de input van Cyberveilig Nederland ten behoeve van AO Digitalisering.

Input Algemeen Overleg Digitalisering