Integripro lid van Cyberveilig Nederland

Integripro ondersteunt haar klanten om hen weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen en data-incidenten. Daarnaast biedt Integripro ondersteuning ná cyberincidenten. De ondersteuning wordt geboden vanuit de visie om te streven naar maximale balans tussen de volgende vijf thema’s van expertise:

  • Technische maatregelen
  • Organisatorische maatregelen
  • Menselijk handelen
  • Privacywetgeving
  • Incident- en Crisismanagement

Integripro werkt vanuit drie fasen, namelijk Analyse – Voorkomen – Oplossen.
De analysefase geeft inzicht in de mate van weerbaarheid. De fase ter voorkoming van incidenten is bedoeld om maatregelen te implementeren, om daarmee de kans en de impact van een cyberincident te verkleinen. Wanneer er toch een cyberincident en/of -crisissituatie ontstaat lost Integripro dit met de klant op.

Meer informatie over Integrirpo vind je hier.

Integripro lid van Cyberveilig Nederland