Internetconsultatie van het NIS2-wetsvoorstel een week opgeschoven

De internetconsultatie van het NIS2-wetsvoorstel schuift een week op. De NIS2 wordt op dit moment door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) vertaald naar nationale wetgeving: de opvolger van de Wbni. Deze maand gaat de internetconsulatie van start: de fase waarin organisaties kunnen reageren op de wetteksten die uit de vertaling van de NIS2-richtlijn voortkomen.

De internetconsultatie zal nu op 21 mei (de dag na Pinksteren) starten, waarmee de consultatie nog wel voor het zomerreces kan worden afgerond. Vanuit de werkgroep Public Affairs zal de reactie van CVNL op de internetconsultatie worden voorbereid.

Internetconsultatie van het NIS2-wetsvoorstel een week opgeschoven