Interview: Security moet weg bij IT

Kersverse directeur Petra Oldengarm van Cyberveilig Nederland licht in de AG Connect toe waarom het noodzakelijk werd om een nieuwe branchevereniging voor de cybersecurity sector op te richten. 

Lees het artikel op AG Connect.

(foto: Jeroen Jumelet)

Interview: Security moet weg bij IT