Interview: "We moeten uit onze koker stappen” in CSR Magazine

Deze week is een nieuwe editie van het Cyber Security Raad Magazine verschenen. Op pagina 27-29 de visie van directeur Petra Oldengarm en beleidsadviseur Liesbeth Holterman op de CSR Meerjaren strategie 2018-2021.
 
Petra-Liesbeth“Cybersecurity is vandaag de dag zo verweven in al onze processen en dat vraagt om een integrale en brede aanpak. Het mag geen dossier van één ministerie zijn. We hebben een holistische visie nodig en daarvoor moeten we uit onze koker stappen.”, aldus Petra Oldengarm.
 
Het magazine staat dit jaar geheel in het teken van de thema’s uit de CSR Meerjarenstrategie 2018-2021, te weten regie en sturing, groeiende (digitale) afhankelijkheid, handhaving en toezicht en nieuwe technologieën. Verschillende topfunctionarissen en wetenschappers uit overheid en bedrijfsleven geven in dit magazine vanuit hun eigen expertise een visie op hoe we hier in Nederland, Europa en wereldwijd vorm aan kunnen geven.
 
Lees verder op de website van de Cyber Security Raad.
Interview: "We moeten uit onze koker stappen” in CSR Magazine