Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en reactie rapport WRR

Op 20 maart jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid de kabinetsreactie over het WWR-rapport “voorbereiden op de digitale ontwrichting” en de evaluatie over Citrix naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onze input voor Citrix is onder andere geweest dat de cybersecurity sector onvoldoende is meegenomeni in de informatieverstrekking met het NCSC, terwijl door het actief informeren een grote groep organisaties bereikt had kunnen worden via de cybersecurity sector.

Onze input voor het WRR-rapport is onder andere geweest dat we als cybersecurity sector ook graag een rol willen en kunnen spelen in nationale cybersecurity oefeningen als de ISIDOOR die door het NCSC wordt georganiseerd. Ook vinden we dat er meer aandacht moet komen voor ketenafhankelijkheden. Nu is er een scherpe lijn getrokken tussen vitaal en niet-vitaal, terwijl de vergaande digitalisering deze scheidslijn steeds meer fluïde wordt. Ook vinden we het belangrijk dat data over incidenten breder gedeeld moeten worden, zodat er lerend vermogen optreedt.

Directeur Petra Oldengarm heeft namens Cyberveilig Nederland meegedaan aan de evaluatie van Citrix. Liesbeth Holterman heeft namens Cyberveilig Nederland input geleverd aan het WRR-rapport en heeft afzonderlijk nog met de NCTV gesproken over de aandachtspunten uit het WRR-rapport.

Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en reactie rapport WRR