Kamerbrief “Resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie”

Op 9 april jl. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de kamerbrief gepubliceerd over de resultaten van de verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie.

Cyberveilig Nederland heeft belangrijke input geleverd voor deze kamerbrief. Onze behoefte analyse van het Nederlandse cybersecurity bedrijfsleven heeft mede als input gediend van de kamerbrief.

In de kamerbrief wordt beschreven dat er meer samenhang moet komen tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie er van. Ook vindt er te weinig kennisontwikkeling en -uitwisseling plaats tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen, waardoor de kennis die in Nederland wordt ontwikkeld nog te weinig wordt benut.

Om dit op te lossen zal een nieuw samenwerkingsplatform worden opgericht waar vraag en aanbod beter bij elkaar kan komen. Cyberveilig Nederland zal, zo als het er nu naar uit ziet, een belangrijke rol gaan spelen in het mede vormgeven en ontwikkelen van dit samenwerkingsplatform. Daarnaast zal er gekeken worden of beleidsinstrumenten beter benut kunnen worden voor de cybersecurity keten.

Zie voor de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/09/kamerbrief-over-resultaten-verkenningen-en-vervolgaanpak-cybersecurity-kennisontwikkeling-en-innovatie

Kamerbrief “Resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie”