Keurmerk voor pentesten beschikbaar

Eén van de belangrijkste doelstellingen bij de oprichting van Cyberveilig Nederland was te komen tot kwaliteitsstandaarden voor cybersecurity dienstverlening. En vandaag is het dan zover: we lanceren een certificeringsschema voor pentesten. Een belangrijke eerste stap op weg naar een grotere kwaliteitswaarborg.

Dit schema is ontwikkeld in een samenwerkingsproject met diverse partijen, waaronder het CCV die het keurmerk beheert. Diverse van onze leden hebben er zeer intensief aan bijgedragen. Het schema is eind vorig jaar getest en de resultaten zijn verwerkt, evenals input vanuit onze werkgroep Kwaliteit en Transparantie waar het schema diverse malen is besproken. Bij dezen grote dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen! 

Vanuit Cyberveilig Nederland zien we graag zoveel mogelijk aanbieders van pentesten het certificaat willen behalen. Hiervoor neem je contact op met één van de certificerende instellingen die hierop mag auditen en certificeren. Ben je CI en wil je een licentie voor dit keurmerk, neem dan contact op met het CCV. We zijn er trots op dat we met dit certificeringsschema een nieuwe stap voorwaarts maken. We zijn intussen gestart met de voorbereidingen voor vervolgcertificeringen voor andere diensten.

Keurmerk voor pentesten beschikbaar