NCSC en DTC publiceren 4 handreikingen cybersecurity samenwerking

Omdat IT-structuren, zowel binnen als buiten organisaties steeds meer met elkaar verweven raken is het noodzakelijk om samen te werken. Om dreigingen te kunnen herkennen is het uitwisselen van kennis, informatie en expertise van belang. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Centre (DTC) hebben daarom vier nieuwe handreikingen ontwikkeld die organisaties helpen bij het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband.

De handreikingen zijn bedoeld voor een sector, regio of keten die willen samenwerking om de digitale weerbaarheid te verhogen. Organisaties die al actief samenwerken kunnen met behulp van de handreiking doorgroeien naar een collectief Computer Security Respons Team (CSIRT).

Zie hiervoor: https://www.digitaltrustcenter.nl/handreikingen-voor-het-starten-van-een-cybersecurity-samenwerkingsverband

NCSC en DTC publiceren 4 handreikingen cybersecurity samenwerking