Nieuw instrument gelanceerd om cyberweerbaarheid ondernemers te vergroten

Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Ondernemersorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben de handen ineengeslagen en een nieuw instrument ontwikkeld om het MKB weerbaarder maken tegen cyberaanvallen: de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid. Deze is vandaag gelanceerd.

Het midden-en kleinbedrijf (MKB) speelt een belangrijke rol in onze economie. Bijna alle bedrijvigheid in Nederland valt onder het mkb. Door hun cruciale rol zijn deze bedrijven aantrekkelijk voor cybercriminelen. Uit onderzoek van SIDN (juni 2020) blijkt dat maar liefst 22% van de MKB’ers in 2019 slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Het werkelijke getal ligt mogelijk nog hoger, niet iedereen doet aangifte.

Gevolgen zijn groot
Net als bij brand en inbraak is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van het bedrijf. Veel ondernemers denken dat een cyberincident een ver van hun bed show is. Helaas is de realiteit dat steeds meer bedrijven het doelwit zijn. Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit blijkt de ondernemer vaak niet goed voorbereid. Wat doe je als computers geblokkeerd zijn, de volledige klantenhistorie verdwenen is en je niet meer bij de planning kunt? Bedrijven die dit overkomt liggen volledig plat, met soms een faillissement tot gevolg.

Weerbaar MKB ook belangrijk voor ketensamenwerking
Een cyberaanval heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf. In de ketensamenwerking neemt het MKB een belangrijke plek in. Zo zijn ook multinationals voor de informatieuitwisseling afhankelijk van veel kleine en grotere ondernemingen; talloze systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Een MKB’er die onderdeel uitmaakt van deze keten heeft daarin de verantwoordelijkheid om de beveiliging van zijn bedrijf goed op orde te hebben.

Lancering Risicoklassenindeling
Verschillende organisaties in Nederland hebben de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid gezamenlijk ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer invult om te bepalen welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten. Aan dit project werkten onder andere VNO-NCW, MKB Nederland, CIO Platform Nederland, Verbond van Verzekeraars, Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, Partnering Trust en het Centrum voor Crimanaliteitspreventie en Veiligheid mee. Het risicomodel is dinsdag 12 januari 2021 live gegaan via het Digital Trust Center (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Ondernemers kunnen hun risico checken via digitaltrustcenter.nl/risicoklasse.

Nieuw instrument gelanceerd om cyberweerbaarheid ondernemers te vergroten