Nieuw lid: MKB Cyberadvies Nederland

MKB Cyberadvies Nederland is lid geworden van Cyberveilig Nederland.

MKB Cyberadvies Nederland is een adviesbureau dat praktische handvatten voor DGA's en bestuurders biedt rondom cybersecurity vraagstukken.

Het digitale domein blijkt een complex en moeilijk te doorgronden geheel voor een groot deel van de huidige ondernemers en bestuurders.

Dit heeft als gevolg dat velen van hen te weinig aandacht geven aan de impact van ICT op hun onderneming.

Daarbij wordt bovendien vaak vertrouwd op interne of externe deskundigheid en worden impliciet en soms zelfs expliciet de verantwoordelijkheden belegd bij personen of instanties die uiteindelijk niet de eindverantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld gegevensbeveiliging kunnen of zelfs mogen dragen. De aanpak van MKB Cyber Advies Nederland, in een praktische dialoog met de betreffende ondernemer, zorgt ervoor dat er concreet inzicht ontstaat in afhankelijkheden en kwetsbaarheden van de ICT in de onderneming.

In samenhang daarmee wordt een handelingsperspectief geboden, waarmee de ondernemer of bestuurder zelf aan de slag kan.

Voor meer informatie zie: https://www.mkbcyberadvies.nl/

Nieuw lid: MKB Cyberadvies Nederland