Nieuwe blog Security Management: “Geen woorden maar daden”

Verkiezingen… Met al het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen en met name de nasleep ervan zullen we bijna vergeten dat we in Nederland binnen 6 maanden ook Tweede Kamerverkiezingen hebben. De meeste partijen hebben geruisloos hun conceptverkiezingsprogramma’s gepubliceerd. Belangrijke getallen daarin zijn: 14, 12, 9, 4, 9, 17.

En nee, dit zijn geen getallen voor de Lotto of een Bingo-kaart. Dit zijn de keren dat het woord ‘cyber’ in de verschillende conceptverkiezingsprogramma’s 2021-2025 van onder andere de VVD, CDA, PvdA, Groen Links, SGP en D66 voorkomen (nog niet alle programma’s zijn openbaar). In de verschillende programma’s wordt gesproken over de noodzaak tot het terugdringen van cybercriminaliteit, dat er meer aandacht moet komen voor cyberveiligheid, dat de cybercapaciteiten moeten toenemen en dat internationale cyberconflicten moeten wordende bestreden. Mooie ambities waar ik geen speld tussen kan krijgen.

Het is dus goed om te zien dat ‘cyber’ aan belangstelling wint in de verschillende programma’s. Zeker als je het vergelijkt met de programma’s van de huidige kabinetsperiode (respectievelijk 12, 5, 1, 2, 2, 11). Maar tegelijkertijd zijn de getallen ook zorgelijk. Want ondanks dat er de afgelopen kabinetsperiode stappen zijn gezet in de bewustwording van ons parlement rondom dit onderwerp hebben we nog een lange weg te gaan. Zeker als we ons realiseren dat de Kamerleden die zich de afgelopen jaren hard hebben gemaakt om Nederland digitaal veiliger te maken, stoppen als Kamerlid (zoals Kees Verhoeven, Kathelijne Buitenweg en Klaas Dijkhof) of laag op de kandidatenlijst staan (Chris van Dam).

Want we staan in Nederland op een strategisch kruispunt, terwijl onzeker is hoeveel impact Covid-19 heeft op de maatschappij en economie. Eén ding is echter duidelijk geworden door de corona-crisis: we moeten nog meer dan nu inzetten in het versterken van de digitale economie en haar weerbaarheid. Want we leven in een tijd waarin het geopolitieke speelveld volop verandert. Dit vraagt om meer digitale autonomie, vanwege zorgen over de soevereiniteit van onze data en kennis. De vierde technologische revolutie met daarin de ontwikkelingen van sleuteltechnologieën zoals quantum, advanced computing en kunstmatige intelligentie hebben weinig meerwaarde wanneer de veiligheid niet is geregeld. Een grotere autonomie en een meer zelfstandige kennispositie is dus noodzaak.

Vanuit Cyberveilig Nederland zullen we volgend jaar in ieder geval aandacht besteden in het ‘up-to-speed’ brengen van de nieuwe Kamerleden. We zullen ze uitleggen dat discontinuïteit door cybercrime en diefstal van (intellectuele) eigendommen door statelijke actoren een realiteit is. Dat desinformatie (‘fake news’) een negatieve impact heeft op onze democratische (kern)waarden. Dat aandacht voor cybersecurity daarom geen luxe is, maar noodzaak. En last but not least: dat Kamerleden een belangrijke rol hebben in het verkleinen van de digitale kwetsbaarheid en zich daarom verregaand moeten verdiepen in het digitale dossier.

Het blog lees je hier: https://www.securitymanagement.nl/petra-oldengarm-geen-woorden-maar-daden/

Nieuwe blog Security Management: “Geen woorden maar daden”