Nieuwe editie van het Cybersecurity Woordenboek beschikbaar

Met het Cybersecurity Woordenboek kunnen gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker met specialisten het gesprek aangaan, technische rapporten en adviezen  begrijpen en offertes te beoordelen. Op initiatief van Cyberveilig Nederland werd dit woordenboek in samenwerking met de Cyber Security Alliantie in 2019 ontwikkeld. Ruim 60 organisaties werkten er destijds aan mee. Nu, 2 jaar later, was het tijd om het woordenboek te herzien en aan te vullen. Opnieuw werkten er vele experts aan mee. En met trots overhandigde strategisch adviseur Liesbeth Holterman de nieuwe versie vandaag aan Daniel Palomo van Es, Hoofd Nederland Digitaal Veilig & Cybersecurity bij de NCTV.

“Het woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk en slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Cybersecurityontwikkelingen gaan razendsnel, nieuwe dreigingen zijn aan de orde van de dag en dat heeft ook zijn weerslag op de terminologie”, aldus Liesbeth Holterman.

In het voorwoord benadrukt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus ook het belang van het woordenboek als instrument om elkaar beter te kunnen begrijpen. Nieuwe termen als zero-day, catfishing en quadrupel extortion worden aangehaald als nieuwe woorden in het woordenboek dat nu 650 cybersecuritytermen telt.

Download het nieuwe woordenboek hier.

Nieuwe editie van het Cybersecurity Woordenboek beschikbaar